Acest site foloseste cookies. O parte dintre cookies sunt esentiale pentru ca anumite sectiuni din site sa functioneze si au fost deja setate.Puteti sterge sau bloca toate cookies pe care le foloseste acest site, dar anumite sectiuni din site nu vor functiona.

Coșul meu

Gol 0,00 RON

My Cart -

Gol
Categorii

Regulament: Castiga un opritor multifunctional!

CAPITOLUL 1 - Organizatorul

1.1.  S.C. FRAROM INTERNATIONAL EST SRL, cu sediul In Iasi, Soseaua Petre Vancea nr. 3, CUI: RO5268781, nr.inreg.reg J22/487/1994, (denumită în continuare “Organizatorul”),   organizează, în perioada 30 mai - 3 iunie 2016, campania de fidelizare “Câștigă un opritor multifuncțional”.

1.2. Campania se adresează tuturor utilizatorilor de Facebook ce urmează pașii campaniei pentru participare.

1.3. Pot participa la campanie toți clienții FRAROM SHOP dacă îndeplinesc condițiile descrise în prezentul Regulament.

1.4. În cazul în care, pe parcursul derulării campaniei, organizatorul nu mai poate susține promoția, acesta își rezervă dreptul să anuleze și/sau să prelungească și/sau să modifice campania, fără o notificare prealabilă în acest sens.

1.5. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România pe site-ul FRAROM SHOP. Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora în magazinele participante.

1.6. Acest concurs nu este sub nicio formă sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. Orice informație cu caracter personal care va fi oferită va putea fi folosită de Frarom Shop, conform legii și nu pentru Facebook.

1.6. Participarea la campanie echivalează cu, cunoasterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

CAPITOLUL 2 – Durata campaniei

2.1. Campania se desfășoară în perioada 30.05-03.06.2016, începând cu ora 10.00 - 03.06.2016, ora 23:59. Desemnarea câștigătorilor se va face în fiecare zi din perioada 1.06-4.06.2016, ora 10:00.

CAPITOLUL 3 – Mecanismul Evenimentului

Pot participa la concurs toți cei care lasă un comentariu cu o întrebuințare utilă a opritorului multifuncțional sub imaginea de concurs de pe pagina de Facebook. Comentariile trebuie făcute sub fotografia de concurs până pe 03.06.2016, ora 23:59.

Produsul campaniei este acesta:

Câștigătorii vor fi aleși prin woobox.com în fiecare zi din perioada 01.06-04.06.2016. Pentru a intra în posesia premiului până pe 24 iunie 2016, câștigătorul trebuie să ne trimită un e-mail la adresa site@frarominternational.ro sau să ne contacteze printr-un mesaj privat pe Facebook în cel mai scurt timp.

Produsul va fi livrat către câștigător până pe data de 6 iunie, inclusiv.

Nu se oferă contravaloarea premiului în bani.

CAPITOLUL 4 - Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata evenimentului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezența evenimentului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

4.2. Participanții la eveniment, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

4.3. Prin simpla participare la eveniment și trimiterea datelor personale la Organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului și să fie prelucrate în scopul prezentului regulament. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

4.4. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata evenimentului: nume și prenume. În cazul câștigătorilor de premii se va colecta și numarul de telefon si adresa de e-mail.

4.5. Datele personale menționate anterior, cu excepția numelui și prenumelui câștigătorilor, nu vor fi făcute publice, ele fiind necesare doar pentru înmânarea premiilor.

4.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor evenimentului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

4.8. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL mentionata la art. 1.1., o data pe an, in mod gratuit, compania SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)   dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa Iasi, sos. Petre Vancea nr. 3.

4.9.  Participarea la eveniment constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si castigul, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul  va putea solicita participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de câştigător și / sau să condiţioneze acordarea premiului.

4.10. Prin inscrierea la aceasta eveniment, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament.

Capitolul 5  Forta majora

5.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

5.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Eveniment, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Capitolul 6  Litigii

6.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente.

6.2. Prin participarea la aceast eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.